top of page

Acerca de

sc 3.jpg

Elusennau - Charity

Ford Gron Llandeilo - Llandeilo Round Table

Mae Sion Corn yn cyd-weithio gyda Ford Gron Llandeilo eleni eto. Fe fydd Sion Corn yn mynd o gwmpas gyda'r Ford Gron i cwrdd a plant yr ardal a helpu i codi arian i achosion da. Dilynwch tudalen Ford Gron Llandeilo i cadw i fyny gyda'r diweddariadau. Yn 2021 fe wnaethom codi dros £5000 i achosion da.

Santa is working with Llandeilo Round Table this year again. Santa will be going around on the Round Tables' float to meet the children of the area and raise money for good causes. Follow the Llandeilo Round Table Facebook page for the latest updates. In 2021 we raised over £5000 for good causes.

Dyddiadau- Dates

4/12/22 - Tymbl/Tumble

7/12/22 - Ffairfach, Salem

11/12/22 - Gorslas, Cefneithin, Drefach

14/12/22 - Rhosmaen, Manordeilo, Cwmifor

18/12/22 - Llandybie

21/12/22 - Llandeilo

BREAKING!

For the second year in a row Llandeilo and Llandovery Round Table raised over £5000 for local good causes. What a great effort. 

Rt pic.jpg
bottom of page